odaberite:

Tip vežbi

Zadaci iz zbirke obuhvataju standardne zadatke, raspoređene po razredima i po oblastima, iz zbirki za matematiku koje se koriste u osnovnim školama.

Množenje/Deljenje sa određenim vrednostima činilaca/delilaca tako da odgovaraju Vašim potrebama (npr množenje sa 3 ili deljenje sa 4 i 6).

Matik zadaci Vam pružaju mogućnost da, kroz podešavanje opsega, željene operacije i tipa zadataka, sami definišete zadatke koje želite da vežbate.